Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Húsvéti nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT

GameRunner társasjáték webshop Instagram nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Fegyver Sándor ev. (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott GameRunner társasjáték webshop Instagram-oldalán futó „Húsvéti nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék)
vonatkozik. A játék független a Instagramtól.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.


A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Játékszabály


- A nyereményjáték Instagram posztja alatt egy ismerős megjelölése

- A nyereményjáték Instagram posztjának kedvelése


Sorsolás a „Lukky: IG és Twitter ajándékok” alkalmazás segítségével.
A játék időtartama: 2022. Április 13. – 2022. Április 18. 23:59.
Nyertesek száma: 1 fő

4. Nyeremény
1 db Kingdomino:Kezdetek társasjáték

5. Sorsolás és eredményhirdetés.

2022. Április 19. 18:00 óra
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nevét a Szervező Instagram-oldalán tesszük közzé legkésőbb 2022.04.20. 19:00-ig.

Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
 jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

6. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Instagram-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
nyeremény átvételének részleteit. A nyertes személyének azonosításához
és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram-üzenetben majd e-mailben
vagy telefonon egyeztetjük.

9. A Szervező jogai
A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a GameRunner társasjáték webshop Instagram fiókja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. Fegyver Sándor ev. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Fegyver Sándor ev.. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Fegyver Sándor ev. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A nyereményjáték során Fegyver Sándor ev. a személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.
A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@gamerunner.hu

-----------------------------------------------------------------------------

GameRunner websop Facebook nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Fegyver Sándor ev. (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott GameRunner websop Facebook oldalán futó „Húsvéti nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék)
vonatkozik. A játék független a Facebooktól.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.


A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Játékszabály


- A nyereményjáték Facebook posztja alatt egy ismerős megjelölése

- A nyereményjáték Facebook posztjának kedvelése


Sorsolás a „https://socialwinner.besocial.hu/” alkalmazás segítségével.
A játék időtartama: 2022. Április 13. – 2022. Április 18. 23:59.
Nyertesek száma: 1 fő

4. Nyeremény
1 db Kingdomino:Kezdetek társasjáték

5. Sorsolás és eredményhirdetés.

2022. Április 19. 18:00 óra
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb 2022.04.20. 19:00-ig.

Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
 jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

6. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a
nyeremény átvételének részleteit. A nyertes személyének azonosításához
és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

7. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben
vagy telefonon egyeztetjük.

9. A Szervező jogai
A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a GameRunner társasjáték webshop Instagram fiókja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. Fegyver Sándor ev. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Fegyver Sándor ev.. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Fegyver Sándor ev. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A nyereményjáték során Fegyver Sándor ev. a személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.
A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@gamerunner.hu